1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie

Szczęście dla wszystkich

Kiedy masz swobodę ruchu, wszystko jest możliwe
 • Mobilność dla wszystkich

  Naszą misją jest zapewnienie „szczęścia dla wszystkich” poprzez osiągnięcie „mobilności dla wszystkich”. Z myślą o przyszłych pokoleniach chcemy zbudować unikalny ekosystem, który pozwoli nam żyć w harmonii z naturą. W praktyce oznacza to stosowanie i dzielenie się naszą specjalistyczną wiedzą, która niesie korzyści ludziom, społecznościom i naszej planecie, a tym samym buduje lepsze jutro.

  Hołdując zasadom utrzymania jakości, wprowadzania ciągłych innowacji i okazywania szacunku planecie, dążymy do przekraczania oczekiwań i osiągania szczęścia dla wszystkich. Opracowując i wytwarzając największą gamę innowacyjnych i bezpiecznych produktów oraz usług o najwyższej jakości, chcemy zapewnić wszystkim uniwersalne rozwiązania dotyczące mobilności.

 • Holistyczne podejście do mobilności

  Przekształcając się w firmę specjalizującą się w tematyce mobilności, zajmującą się powiązanymi, zautomatyzowanymi, współdzielonymi i zelektryfikowanymi technologiami (ang. connected, automated, shared and electrified, CASE), dostarczamy towary i usługi wykraczające poza obszar samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Nasze cele są zgodne z naszym Ekologicznym wyzwaniem 2050, Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Zielonym Ładem UE. Jako twórcy pionierskiego hybrydowego Priusa, którego sprzedaż na całym świecie przekroczyła już 20 mln egzemplarzy, przyjmujemy holistyczne podejście do pojazdów i zastosowań przyjaznych dla środowiska. Rozwijamy zarówno napędy wodorowe, hybrydowe, hybrydowe typu plug-in, jak i elektryczne.

 • Zrównoważona działalność

  Postępujemy zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ – zarówno jeśli chodzi o nasze działania społeczne, jak i pracownicze. Pierwszym naszym założeniem jest promowanie „inkluzywnego i zróżnicowanego społeczeństwa” – idei, która zaczyna się od Toyoty, ale rozciąga się na naszych partnerów i klientów. Drugim zamierzeniem jest „równość zatrudnienia”. Nasze zaangażowanie w kwestię długoterminowego zrównoważonego zatrudnienia zaczyna się od zapewnienia uczciwości i szans rozwoju każdemu pracownikowi Toyoty w Europie. Obejmuje to również możliwości zatrudnienia i rozwoju poprzez edukację i przekwalifikowanie. Trzecim celem jest ulepszanie społeczeństwa poprzez ciągłe „zrównoważone innowacje” zarówno w Toyota Motor Europe, jak i na zewnątrz.